dijous, 10 de maig de 2007

"L'espanyol és l'única llengua materna que no es pot aprendre a l'escola"
Gregorio Salvador, vicedirector de la Reial Acadèmia Espanyola, ha denunciat el que considera un assetjament de la llengua espanyola en diversos llocs del territori espanyol

Les mentides del vicedirector de la Real Academia Española*, que diu que a certs llocs de l'Estado Español no es pot aprendre Castellà. És com si vivíssim en una dictadura que impedeix que s'escolaritzi en la llengua materna dels ciutadans. S'estarà referint al Català durant el franquisme?

Salvador ha dit que les autoritats que governen en comunitats amb llengües oficials "no poden obligar els altres a utilitzar la seva llengua i tornar a temps passats". "Per esmenar el seu ús pel que va passar durant la Dictadura no poden fer una cosa tan lamentable, perquè no és el mateix imposar una llengua que només parlen 100.000 persones que una que és parlada per més de tres milions de persones", ha afegit.

Bonica lògica. Els catalans no podem obligar a parlar català a Catalunya, però els Castellans si que poden obligar parlar Castellà a Catalunya. I la diferència és de tamany. No és el mateix 100 mil persones que 3 milions. És el que se'n diu "democràcia": una majoria pot decidir matar a una minoria.

Reverte ha destacat durant la seva intervenció alguns dels punts del llibre de Salvador. Entre ells, ha donat suport a la seva afirmació que l'espanyol "no és una llengua nacionalista, malgrat el que diguin alguns estúpids i manipuladors".

Nacionalista vol dir que dóna un valor altíssim al fet nacional, i Reverte insulta els que no estan d'acord en la seva visió de la llengua. Jo diria que això és nacionalista, xenòfob i alguna cosa més.

* Vull recordar als editors de l'Avui que, tal com hem après del diari La Vanguardia, hem de ser respectuosos amb la diversitat lingüística espanyola. De la mateixa manera que nosaltres ens ofenem quan parlen de "Gerona" i no "Girona", també hem de respectar les altres llengües regionals. Perquè, sinó, és normal que els espanyols pensin que parlem Català per tocar els ous. I els catalans volem que ens acceptin oi?

0 comments: