dimecres, 18 de novembre de 2009

Uns pressupostos desequilibrats territorialment
Si l’any 2003, en termes d’inversió real liquidada, es destinava un 48,5% a l’Àmbit Metropolità i un 51,5% a la resta de Catalunya, el pressupost per a l’any 2010 destina un 67,6% de les inversions a l’Àmbit Metropolità i un 32,4% a la resta de Catalunya.

Ah, PSC... només t'interessen els vots.

0 comments: