divendres, 14 de maig de 2004

CIU tenia 17.000 subscripcions a La Vanguardia. (toma ya!)