dilluns, 7 de juny de 2004

Sala-i-Martin's Sala-i-Martin's Ronald Reagan "El sistema comunista se hundió porque no podía competir económicamente con el capitalismo liberal de mercado."

per la forma en què parla de Reagan es diria que es un super-heroi de Marvel.

0 comments: