dimarts, 2 de novembre de 2004

ETA podría abandonar la lucha armada en todo el mundo

wow, això sí k és una notícia (es mereix els 4 accents)