diumenge, 22 de maig de 2005

Abolició del genèric masculí
Segurament per influència de l'anglès, on desmasculinitzar l'idioma ha estat molt més fàcil (en no existir gairebé el gènere), en les llengües romàniques hi ha qui proposa elimininar el genèric masculí. És a dir, ja no acceptar la regla de l'idioma que estableix que el masculí serveix per als dos gèneres quan s'han d'esmentar conjuntament (per exemple, els fills).