dissabte, 11 de juny de 2005

El Papa defiende la castidad como única vía contra el sida

i afegeix: "jo ho faig aixi i m'ha anat molt bé".