dilluns, 14 de novembre de 2005

La perplexitat de l'esquerra espanyola En definitiva, l'esquerra espanyola o entén que el seu enemic és el nacionalisme espanyol reaccionari i, per anar-hi contra, s'alia sense recels amb els nacionalismes perifèrics que són sempre factor de progrés, o serà presonera permanent del 'caudillo' de torn. Tant si és militar com radiofònic.

0 comments: