dilluns, 20 de febrer de 2006

La SGAE reclama 31.000 euros a una asociación sin ánimo de lucro

Els reclamen a una ràdio que té un pressupost de 600€ anuals que només té un kilometre de cobertura i que des del 1999 la major part del temps estava inactiva.

Els advocats de la SGAE són els nous pirates que salten a l'abordatge de gent k estava vivint tan tranquila, i els prenen diners que ni tenen.