diumenge, 5 de març de 2006

¿De veras queremos cerebritos?
Si se eliminan las deducciones fiscales por I+ D+ i la fuga de conocimiento está cantada

tant d'interès en la Investigació i Desenvolupament i ara el ZP vol treure els incentius.