dissabte, 18 de març de 2006

Lawrence Lessig - Only on Fox

Una tele americana es pregunta si una guerra civil a Iraq és quelcom positiu.