dijous, 4 de maig de 2006

Crítiques als alts preus de taxació mentre l'euribor segueix pujant
Per altra banda, Genworth Financial Mortgage Insurance, empresa especialitzada en assegurances vinculades al pagament d'hipoteques, critica els alts preus de taxació dels habitatges finançats que acostuma a aplicar el sector bancari. Amb aquesta mesura, les entitats de crèdit saben que l'increment injustificat de la taxació sobre el valor real de compra permet a l'usuari obtenir prestecs molt superiors a la quantitat necessària per finançar el 100% de l'operació, segons l'informe. D'aquesta manera el client accedeix a un endeutament superior.

0 comments: