dimarts, 30 de maig de 2006

Top scientist gives up on creationists
The most important difference between evolutionists and creationists, Prof Jones concluded, is that scientists are always prepared to say, "I don't know".

Això no té res a veure amb Espanya, però és prou important. La manera de diferència a primer cop d'ull si una cosa pot ser certa o és fum és saber si pot passar que no passi. Una teoria que expliqui totes les situacions ha de ser falsa. La teoria de la gravetat seria falsa i jo deixo un llapis i enlloc de caure, levita.

I encara que he dit que no tenia res a veure amb Espanya, potser si.Perquè si Espanya no s'enfonsa com diu el PP, llavors són uns xarlatans com els creacionistes.