dimecres, 27 de desembre de 2006

El preu de l'aigua varia més del 400% segons les ciutats
Castelló, Madrid i Pamplona són les ciutats amb el subministrament d'aigua més econòmica, davant de Palma de Mallorca, Barcelona i Alacant, que tenen els preus més alts.

Veus, en això, el PP segur que no demana la igualtat de todos los españoles.