dimecres, 21 de març de 2007

El presidente navarro implica a la Corona, convencido de que El Rey no admitiría veleidades sobre el régimen foral

Doncs jo espero que el Rei, el PP i ERC* exigeixin la igualdad de todos los españoles, i la fi dels privilegis d'unes comunitats autònomes per sobre de la resta. És a dir, bye bye règim foral, bye bye concert econòmic.

* I CiU quan baixin de la figuera