dissabte, 3 de març de 2007

Protestan en Madrid contra traslado de etarra De Juana Chaos

És que el Zapatero és un bon home i no se n'adona, però cada paper que va de Salamanca a Barcelona, cada pres que es trasllada, cada estàtua de Franco que es retira, enfonsen una mica més a Espanya.

Espanya és un estat vell i aquestes coses ja no les pot aguantar. S'ha de quedar tot quiet, que ningú es mogui. Els avions del Prat que no vagin massa lluny. Espanya pateix.

No es poden traslladar funcionaris amunt i avall.