dimarts, 24 d’abril de 2007

El 52% dels espanyols pateixen el soroll de les discussions dels veïns

A veure, si 1 de cada 2 espanyols es queixa dels veïns, el que s'ha fer és trobar aquest segon espanyol que es passa el dia discutint (pista: deu ser del PP) i multar-lo per incívic.