dilluns, 25 de juny de 2007

¿Qué pasa con Hispasat?
¿Se imaginan ustedes a Sarkozy permitiendo a Florentino Pérez tomar el control de una empresa vital para la seguridad nacional francesa? Pues no. Sin embargo, eso sí puede suceder en España si, como parece y en contra los informes técnicos del Ministerio de Defensa e Interior, el gabinete Zetapé permite a los socios de Eutelsat adquirir Hispasat. En este país se hace público lo privado y se privatiza aquello que por naturaleza es público. Este es un tema grave. Un satélite que, entre otras cosas, detecta etarras no puede estar bajo control privado y menos del socio de una empresa estatal gala.

A l'apartat "coses diviertides que llegeixo pel món" tenim aquesta notícia amb un últim paràgraf exquisit (el citat) que hom ha llegit en un diari de paper de nom "Menorca" (com carai ha arribat al diari digial "Siglo XXI"? qui ho sap).

Els citats "los socios de Eutelsat" són els presumptament catalans Abertis de La Caixa. Així doncs tenim que 'Zetapé'* es vol vendre el satèlit que detecta etarres a uns catalans i francesos. Com diu la notícia "es un tema grave". Esperem que el PP Madrileny trobi algun alemany per impedir que el satèlit que detecta etarres se'n vagi fora del territori nacional, com va dir Esperanza Aguirre amb Endesa.

* tres punts pel diari de paper que escriu així el nom del Presidente del Gobierno

0 comments: