dimarts, 10 de juliol de 2007

Catalunya redueix les compres i les vendes a la resta d'Espanya
De l'anàlisi se'n dedueix que les exportacions totals de béns i serveis van passar de representar el 56% del PIB el 1987 a ser el 68% el 2001. Aquesta evolució s'explica per l'evolució de les vendes a l'estranger que, el 1987, eren el 13,9% del total de les exportacions i que, el 2001 van significar el 29,3%. Les dirigides a la resta d'Espanya van baixar del 42% al 38,7% del total. Amb la resta del món, es va registrar una "verdadera explosió dels intercanvis de mercaderies".

Aquesta és una notícia per aquells que diuen que Espanya és el mercat on ven Catalunya, i per tant, independitzar-nos seria negatiu per la nostra economia.