divendres, 6 de juliol de 2007

El 75% de catalans creu que s'ha d'exigir el coneixement del català als immigrants acollits

És trist veure com no es respecta la llibertat d'una minoria.

Estic parlant dels catalans a España eh! Em sembla que m'he equivocat amb el titular. En fi, estic perdent facultats.