dimarts, 31 de juliol de 2007

La Fundació puntCAT presenta una aplicació que mostra via web 5 dominis .CAT diferents cada dia

Això no durarà ni 4 dies. Espero que encara hi hagi algun partit polític que defensi la Constitució i el Bilingüisme, i els porti davant del Tribunal Constitucional Supremo Para las Libertades y Contra El Terrorismo i s'acabi aquesta farsa nacionalista.

La Constitució diu que la llengua oficial de todos los españoles és el Castellano, doncs de cada 5 webs en .cat, 3 hauran de ser .es.

Repeteixo, es veuran 2 .cat i 3 .es, perquè tot el que es fa a España ha de ser Constitucional, i com tots sabem, la Constitució diu que tot s'ha de fer en Castellà, però es permetrà que també es pugui parlar Català en la intimitat, tal com feia el nostre no mai prou enyorat líder mundial: ansar.

0 comments: