dimecres, 26 de setembre de 2007

Socialistes i PP impedeixen que s'acceleri la devolució de l'arxiu de Salamanca

Els catalans hem de saber que és el mateix un español de dretes que un d'esquerres. No li feu cas al President, ell només mira pel partit.

Com deia Josep Termes:

"Sempre ens convindran governs espanyols en minoria i amb dificultats, d'esquerres o de dretes"