dissabte, 27 d’octubre de 2007

El Constitucional a merced de los partidos
Que el Tribunal Constitucional de un país no disponga de quorum porque la mayoría de sus miembros estén recusados por instancias varias, es inquietante, es un desastre, es la consecuencia de que la Justicia, en su órgano más alto, está mediatizada por el poder legislativo y ejecutivo.

A veure, aquí hem de ser molt seriosos (que diria el professor expolític Josep Piqué). El PP ja ho va dir que tot s'enfonsaria si s'aprovava l'Estatut.

És que clar, si la gent s'entesta a votar partits que no són el PP llavors que no es queixin si les seves prediccions es compleixen. Haver votat al PP i no s'hagués complert, carai!

És com un pare que li diu al fill: "nen que cauràs, nen que cauràs" i després, pam, cau. Coi, haver-li fet cas!!

Voleu uns tribunals que funcionin? Voteu al PP. Voleu una España grande y libre? Voteu al PP.

0 comments: