divendres, 29 de febrer de 2008

Cuatro niños mueren en Gaza
En total, 21 palestinos murieron por acciones militares israelíes en los últimos dos días.

Este miércoles un cohete disparado por Hamas mató a un estudiante israelí cerca de Sderot, la primera víctima fatal en un ataque de este tipo en nueve meses.

El primer ministro, Ehud Olmert, dijo que los "terroristas" en el territorio palestino pagarían un precio alto por los ataques.

No són ni capaços d'aplicar la llei de talió. Maten un estudiant israelí i ells maten 21 persones. Això és una societat civilitzada.

talió
m HIST DR /BÍBL Pena que consisteix a fer sofrir al delinqüent un dany igual al que ell ha causat.

Els drets humans: dels orígens fins al naixement de l'Islam
Al segle XVII a.C., a Mesopotàmia, trobem una altra fita: el Codi d'hammurabi. És el primer que regula la coneguda Llei del talió, establint el principi de proporcionalitat de la venjança, és a dir, la relació entre l'agressió i la resposta. Un principi que ara ens sembla bàrbar, però que llavors era una forma efectiva de contenir la venjança sense límit.

0 comments: