dissabte, 9 de febrer de 2008

El PP vol que el 60% de les classes es facin en castellà a les escoles catalanes
El PP garantirà per llei l'ensenyament del castellà si guanya les eleccions del 9 de març. El coordinador general del programa electoral del partit, Juan Costa, ha anunciat la seva pretensió d'assolir un "bilingüisme integrador", que consistiria a imposar el castellà com a llengua vehicular a les escoles de tot l'Estat, incloses les catalanes.

Que España està arribant al seu final ho demostra que ni l'Aznar de la majoria absoluta gosava agafar aquest camí.

Com vaig dir l'altre dia: fan servir els vots de Madrid per canviar la política de Catalunya on no els vol ningú.

0 comments: