dilluns, 24 de març de 2008

La Nit Al Dia - 2008-03-06 - Carme Chacón
minut 12:18

Carme Chacón: El millor regal que li podíem fer al Partit Popular que és fer un Estatut que jurídicament s'excedís del marc constitucional i per tant que ens el tombés el Tribunal Constitucional.

El Partit Popular està intentant políticament tombar l'Estatut, però jurídicament hem fet una feina impecable a les Corts Generals perquè amb tota la jurisprudència del tribunal constitucional de trenta anys ja de democràcia érem conscients de què estava dins del marc legal i què no, i per tant el PP està fent totes les trampes del món per tombar políticament l'Estatut.

Mònica Terribas: Escolti, està al Constitucional o no està al Constitucional? Per tant no sabem com sortirà d'allà.

Carme Chacón: Però jo sé la feina que s'ha fet, [...] jo sé la feina immensa que s'ha fet, perquè jurídicament s'apropés a allò que, no només la Constitució, sinó bàsicament el que el Tribunal Constitucional ens ha dit que la Constitució deia en trenta anys de democràcia.minut 44:21

Mònica Terribas: Com ha encaixat Joan Clos i vostè la bufetada a tres dies de les urnes del Tribunal Superior de justícia de Luxemburg quan renyen al govern Zapatero i l'obliguen a pagar les costes per haver mantingut unes condicions ilegals a la OPA de Endesa a les condicions que van imposar sobre EON.

Carme Chacón: Doncs confesso que toca fer-ho amb respecte, però també sóc perfectament conscient que les condicions que s'hi van posar eren més que raonables.

Mònica Terribas: Diuen que ilegals. Diuen que ilegals el tribunal.

Carme Chacón: Si, ho he llegit. Jo, vamos, la meva sensació i recordo aquell moment, a més, molt dur perquè el Partit Popular va ser molt beŀligerant també amb aquesta OPA, i ens vam sentir allò que "antes alemana que catalana". Francament creia que les condicions són raonables. I bé, estudiarem bé aquesta sentència per veure si eventualment es pot recorrer, o quines són les condicions que a partir d'ara hauríem de posar. Però francament jo les vaig considerar raonables en el seu moment.

Cito dos trossos més de l'entrevista de Carme Chacón amb Mònica Terribas per mostrar les diferències entre l'Estatut de Catalunya i la OPA d'EON.

Amb l'Estatut la Carme ens justifica la retallada (ella en diu "feina impecable i immensa") dient que l'Estatut havia de passar el Tribunal Constitucional i que: imagina't tu el regal que hagués estat pel PP aprovar un Estatut i que el retallés el Constitucional.

Amb la OPA d'EON ella diu que les condicions eren raonables, però no li fa res saltar-se la justícia en aquest cas. Noteu com aprofita per citar al Partit Popular.

Els del PP sempre parlen d'ETA, i els del PSOE sempre parlen del PP.

Les paraules clau per entendre aquesta disparitat d'actitud les diu ella mateixa, són: "políticament" i "jurídicament". Políticament els interessava retallar l'Estatut i políticament els interessava tallar la OPA d'EON. El "jurídicament" va a posteriori, i, de fet, que facin el que vulguin perquè la política ja ha actuat.

Una pregunta Carme: Què passa si els catalans volem un Estatut raonable però inconstitucional? El Zapatero pagarà una multa per voler unes condicions raonables però ilegals. Podríem pagar una multa com feu vosaltres? Gustosament pagaria una multa per tenir un Estatut raonable i inconstitucional.

1 comments:

Anònim ha dit...

M'agrada auqest.
Ben vist!!