diumenge, 22 de juny de 2008

La Generalitat cedirà pisos sense hereus a una oenagé dedicada a integrar els desafavorits
En l'acte [Antoni Castells i Francesc Baltasar] han estat acompanyats pel president de Caixa Catalunya, Narcís Serra, perquè aquests pisos, de persones que no han fet testament i no tenen hereus, s'inclouran en la xarxa de vivendes d'inclusió de la Fundació Un Sol Món, que pertany a la segona caixa d'estalvis catalana.

Ai, com m'agrada veure la Generalitat Socialista passant-li uns pisets a la fundació de la Caixa Socialista. Espero que el catering també fos socialista. Com a mínim els periodistes eren socialistes.

Perquè després diguin que els socialistes no fan coses!!!

0 comments: