divendres, 4 de juliol de 2008

Les relacions pre-congresuals de PSOE i PSC estan plenes de paraules. A l'enquesta d'avui hem de triar quines paraules són les més convincents perquè la pubilla socialista catalana doni el "Sí, vull" al congreso obrero español.

Què fa el PSOE amb el que diu el PSC?

es comprometen a incorporar-ho

mostrar una bona receptivitat

donar entendre que recullen les seves preocupacions

cap de les anteriors


Nota: les respostes són coses que han dit ells, he afegit "cap de les anteriors" en el més pur estil examen tipu test.