dijous, 14 d’agost de 2008

Miles de personas protestan en San Sebastián contra "el estado de excepción" en el País Vasco

Per un moment m'he pensat que el milers de persones protestaven contra el Regim Foral que els permet no pagar la taxa de solidaritat espanola.