dilluns, 15 de setembre de 2008

Els pisos de concessió a 75 anys primaran la rotació i el bon ús
L'objectiu d'aquest sistema pioner per facilitar l'accés a la vivenda és doble. Per una part, l'ajuntament manté la propietat del sòl i en controla l'hipotètic ús especulatiu. I per l'altra, es prima el sol.licitant de cases subvencionades que necessita realment una vivenda sobre el que la busca com a inversió. El comprador es queda temporalment amb la titularitat del que tècnicament es coneix com el vol, cosa que li permet beneficiar-se de les desgravacions fiscals de la hipoteca, deixar el pis en herència o revendre'l sota unes condicions supervisades per l'ajuntament.

Visca l'economia planificada. Els comunistes ho van provar i els va anar molt bé.

Seguint aquesta filosofia bàsica, el PMH vol incloure en el contracte l'opció de recomprar el pis als 15 anys, si així ho desitja el resident. Aquest recuperaria tot el capital, sense interessos, abonat fins llavors. "Aquesta alternativa busca ajudar a aquells compradors més joves que quan ja hagin viscut 15 anys al pis desitgin comprar-se'n un altre"

La Banca L'Ajuntament juga i guanya: Comprar un pis a preus de fa 15 anys i sense pagar interessos?

Jo, de gran, vull ser ric Ajuntament.

0 comments: