divendres, 12 de setembre de 2008

La UE avala amb condicions l'autonomia fiscal del País Basc
La Comissió Europea va sostenir durant la vista del cas que aquest coeficient està infravalorat i que el País Basc "contribueix menys del que hauria de fer-ho a les càrregues de l'Estat"

Oh Déu Meu, quines coses diuen a Europa.

Acaben de posar la igualdad de todos los españoles en entredit.

0 comments: