divendres, 10 d’octubre de 2008

McCain-Palin Rally Attendees: "Obama Is A Terrorist"

Si recordeu el vídeo dels americans que no saben geografia, aquest és igual, però en política.

Però també hi ha altres americans, que votaran Obama.

0 comments: