dissabte, 11 d’octubre de 2008

YouTube - Obama Knew It Was Coming All Along

Aquest vídeo és boníssim. del digg.

0 comments: