dimecres, 12 de novembre de 2008

La Generalitat recupera el francés en los colegios en detrimento del castellano

Llegir l'ABC és la manera més barata de viatjar a un altre planeta.

«Es inconcebible que se impartan más materias en francés y se vete al español cuando es la lengua materna de la mayoría de los alumnos»

Com podem entendre aquesta frase si no és assumint que hi ha un nacionalisme español que es nega a anar a l'escola a aprendre alguna llengua que no sigui la que ja saben?

Els españolistes españols només entendrien que es fessin classes en francès quan la majoria dels alumnes tinguessin per llengua materna el Francès?