dimarts, 30 de desembre de 2008

El nou sistema situa la població com a criteri bàsic del repartiment de recursos

Després de mil anys demanant un nou Estatut i mil anys més negociant cosetes, tenim que el resultat final és que si som trenta mil milions d'espanyols ens repartirem els impostos dividint per trenta mil milions. Política d'alt nivell.

0 comments: