dilluns, 9 de febrer de 2009

Caja España redujo un 70,1% su beneficio en 2008

Caixa Penedès ganó 80 millones en 2008, un 28,7% menos.

No he trobat cap notícia de Caixa Catalunya, així que la de Caixa Penedès ja fa el fet.

0 comments: