dimecres, 11 de març de 2009

Gas Natural ya es propietaria de más del 50% de Unión Fenosa

Aquest és el final de la història de la OPA de Gas Natural a Endesa: Endesa valia 18,56€ abans de l'OPA, Gas Natural va oferir 21,3€. El preu va anar pujant a mida que bullia l'olla nacionalista española. Enel i Acciona van pagar 41,3€. Avui l'acció val 20€, Endesa és italiana i Gas Natural ha comprat Unión Fenosa.

Qui guanya?

Només dir que Acciona i ACS van comprar llavors i s'ho han hagut de vendre perquè no tenien calers. Mentrestant La Caixa segueix comprant.

Qui ha quedat com idiota?