dissabte, 14 de març de 2009

La fiscalia també demana presó per als propietaris del club Riviera
els tancaments del Riviera i el Saratoga ja s'ha notat en locals de prostitució més reduïts de Barcelona, com New Aribau o Bacarrá, que estan treballant més.

Fan molta gràcia aquestes lleis. Uns a la presó, els altres tenen més feina.