dilluns, 16 de març de 2009

La Generalitat ha recibido 1.500 denuncias por incumplimiento de la ley de política lingüística en la hostelería.
si al menos una persona de la plantilla entiende el catalán.

Perdoneu, però m'he fet un fart de riure llegint que faran que com a mínim una persona entengui el Català. Només una persona i que només l'entengui. Estic esperant els españols cridar en contra aquesta llei, o els de Ciutadans exclamar-se per la falta de llibertat. Però fixem-nos que hi ha mil cinc-centes denúncies.