dissabte, 21 de març de 2009

Les dones polítiques surten a TV la meitat de temps que els homes
El CAC contraposa aquesta desigualtat mediàtica amb la "presència real" de la dona a la societat, i reparteix culpes de la mateixa manera a polítics i periodistes.

En canvi, els idiotes estan molt ben representats, tan en els polítics, com periodistes, també a El Periódico.