dimarts, 30 de juny de 2009

Swedish city legalizes topless bathing….at public swimming pools

Segons la Mònica Terribas, això és un avanç perquè fins ara es feia topless en circumstàncies d'alegalitat.