dimarts, 7 de juliol de 2009

El Gobierno vetará el nuevo foro autonómico al margen del Estado
La Moncloa advierte que una cumbre de comunidades sólo podrá ser informal, al entender que podría intentar suplantar los mecanismos estatales de coordinación de las autonomías

Em sembla que en temps del Caudillo també existia això de les reunions polítiques ilegals.

La Moncloa no sap on va. Un dia diu que si Catalunya vol reformar el seu Estatut, la resta també l'han de reformar. Un altre dia Andalusia diu com ha de ser el finançament de Catalunya.

Quan el PP va en contra Catalunya ho fa dient que són els ciutadans els qui paguen els impostos i no es pot considerar el conjunt com un ens. Així doncs ja sabem com convèncer al PP amb la mateixa idea: España és una suma de comunitats autònomes, i s'han de poder reunir amb la mateixa tranquilitat que la que tenim pagant impostos.

Per cert, els españolistes de veritat farien bé d'estar molt espantats amb el concepte "mecanismos estatales de coordinación de las autonomías". Només de pensar-hi se'm parteix España.

Zapatero, sigues el nostre Gorbatxov.

0 comments: