dimarts, 14 de juliol de 2009

UK teens pirate less, stream more

Aquesta és la solució a la pirateria. És a dir, quan es preguntaven quina cosa hi pot haver millor que baixar-se la música gratis, la resposta és que és millor no haver-te-la de baixar.

0 comments: