diumenge, 20 de setembre de 2009

Economistas y políticos claman contra el veto autonómico en las fusiones de cajas
Comunidades sin veto. La crisis financiera ha puesto en evidencia la necesidad de reestructurar las cajas de ahorro. El modelo no debe ser una caja única por comunidad autónoma, sino que deben fomentarse las fusiones entre distintas comunidades. Para ello, hay que eliminar la autorización previa de los gobiernos autonómicos en que las cajas tienen sede social aunque se puedan buscar fórmulas que contemplen, para determinados asuntos, la existencia de una doble sede.

Eliminar duplicidades. Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de la actual duplicidad en materia de supervisión. Esta tarea debe recaer inexcusablemente sobre el Banco de España y la CNMV, según proceda. Por su parte, las comunidades donde las cajas tengan presencia podrán participar en la elección de los órganos de gobierno, aunque siempre garantizando la no interferencia política.

Observeu en aquesta notícia el nacionalisme excloent español. Observeu com avança imparable conquistant i excloent a tot el que no sigui pensament únic español.

No pot ser que hi hagi una caixa per comunitat autònoma sinó que *s'han* de fomentar les fusions entre comunitats. S'ha d'eliminar l'autorització prèvia de les comunitats autònomes i si es vol, per determinats assumptes, es pot fer doble seu social.

És a dir, la crisi econòmica serveix per españolitzar-nos i treure'ns poder. Serveix per canviar políticament España i superar el model autonòmic. Superar? Sí, es supera i es deixa enrera.

Mireu què diu el segon paràgraf citat. s'han d'eliminar duplicitats i que tot ho faci el Banc D'España. No diu qui més supervisava fins ara, però tal com va l'article, s'ha d'entendre que eren les comunitats autònomes. Així doncs, eliminar duplicitats és que la Generalitat no sàpiga res. Vam fer l'Estatut per poder recaptar els impostos nosaltres, i el que està passant realment és que no sabrem ni els diners que tenen les caixes catalanes. Si és que queden caixes catalanes perquè al primer punt diu que les han de fer desaparèixer.

Si el Montilla era un gestor administratiu, ara serà un funcionari més. Tot el poder polític, econòmic i tota la informació estarà a Madrid.

Por ello, se debe reformar la ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca)

Si la LOFCA va fotre els catalans fa un temps, ara faran la LORCA.

Hem de tocar el dos d'España el més aviat possible.

0 comments: