divendres, 21 de maig de 2010

US Court: RapidShare Not Guilty of Copyright Infringement

Flipa, RapidShare que té els fitxers no és ilegal, i els que tenen bittorrents si.