dimecres, 26 de maig de 2010

Zapatero ve culminada la fase de reclamación de autogobierno por parte de las Comunidades Autónomas

Tenint en compte que va guanyar les eleccions apostant per renovar l'Estatut i que aquest es compleix íntegrament i sense cap problema a la vista, doncs què li has de dir, que té raó.