dissabte, 17 de juliol de 2010

Sánchez-Camacho se postula como garante de la Constitución

El PSC reivindica su centralidad y se postula como garantía de convivencia

A veure, tenim garantia de convivència i garant de Constitució. No és fàcil escollir. No hi ha cap polític que prometi canviar alguna cosa? Perquè això realment si que tindria ganxo.