dimecres, 17 de novembre de 2010

Rajoy proposa privatitzar les TV autonòmiques

I a poder ser que les comprin els seus amics, així ja no caldrà guanyar les eleccions.

«La crisi econòmica i les necessàries retallades de la despesa pública aconsellen donar llibertat a les comunitats autònomes sobre la gestió, directa o indirecta, del servei públic de televisió amb el fi d'optimitzar-ne la gestió»

Ui, La Crisi! Clar, clar, privatitzem les televisions autonòmiques.

0 comments: