dimarts, 15 de febrer de 2011

Espanya demana als eurodiputats catalans que defensin el castellà a Europa
Tremosa, Junqueras i Romeva ho troben 'paradoxal' després que el govern espanyol s'hagi desentès del català i de la seva possible oficialitat a la Unió Europea

Queda clar que España està mal feta?