dimarts, 1 de març de 2011

La UE prohíbe que las mujeres paguen menos por el seguro del coche

Veig que les polítiques d'igualtat del ZP segueixen endavant. Ah no, que ho ha fet Europa.